Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018

261

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chính thức công bố mức điểm chuẩn xét tuyển năm 2018, mức điểm sàn xét tuyển dao động từ 15 – 18 điểm.

Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018

Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018

Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018

Ông Hoàng Đức Thắng trưởng phòng đào tạo Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cung cấp, trước khi công bố điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy mức điểm sàn xét tuyển dao động từ 15 – 18 điểm. Cụ thể như sau:

Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018

Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018

Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018 Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018

Sau khi Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2018, thí sinh có điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn vào trường, có tên trong danh sách trúng tuyển vào trường thì có thể làm thủ tục xác nhận nhập học theo thời hạn mà nhà trường thông báo. Quá thời hạn làm thủ tục nhập học mà thí sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học thì được coi là từ chối nhập học.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp