Giải pháp “độc” nâng cao chất lượng tuyển sinh năm 2018

1070

Nhằm xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp quy chế của Bộ LĐTB – XH và điều kiện của Nhà trường. Năm 2018 Trường Cao đẳng Y dược Pasteur đưa ra giải pháp “độc” nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh.

Trường Cao đẳng Y dược Pasteur nâng cao chất lượng tuyển sinh năm 2018

Trường Cao đẳng Y dược Pasteur nâng cao chất lượng tuyển sinh năm 2018

Nâng cao chất lượng tuyển sinh năm 2018

Nhìn nhận được những vấn đề thực tiễn trong việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh nhằm chủ động về số lượng, đảm bảo chất lượng sinh viên đầu vào. Đồng thời đảm bảo chủ động cơ cấu ngành nghề đào tạo theo nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực Ngành Y, Dược. Năm 2018 Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh các ngành Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Xét nghiệm… phải được thực hiện phù hợp ngành, nghề đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các văn bản quy định khác của pháp luật. Đồng thời, kế hoạch được xây dựng phải đảm bảo phù hợp điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghê, tình hình đội ngũ giáo viên và năng lực quản lý của Nhà trường theo hướng ngày càng phát triển theo chiến lược đào tạo đã đặt ra.

Nhằm đạt được kết quả tốt nhất, kế hoạch tuyển sinh phải được yêu cầu cụ thể về thời gian, không gian, phương thức thực hiện và với sự phân công, phân trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân với cam kết trách nhiệm để có kết quả cao nhất. Bên cạnh đó Nhà trường đã tiến hành khảo sát nhu cầu học tập Ngành Y, Dược của xã hội làm cơ sở xây dựng nguồn tiềm năng trong nhân dân để có chiến lược tuyển sinh lâu dài, định ra kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Từ đó định hướng phát triển theo từng giai đoạn một cách phù hợp nhất. Xác định đầy đủ các nội dung của kế hoạch, trên cơ sở đó xây dựng chương trình tuyển sinh cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cần thiết như nhân lực, vật lực, thời gian… Phân công cụ thể cho cá nhân, nhóm người phụ trách theo từng khu vực, địa bàn hoặc theo nhóm đối tượng có khả năng tham gia học tập ngành Y, dược.

Sau mỗi đợt tuyển sinh Nhà trường tiến hành sơ kết, tổng kết công tác tuyển sinh để rút kinh nghiệm kịp thời cho các đợt tuyển sinh tiếp theo, đảm bảo chất lượng và hiệu quả nhất. Hiện công tác và kế hoạch này cũng được Trường Cao đẳng Y dược Pasteur áo dụng trong công tác tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Dược/ Điều dưỡng/ Xét nghiệm, Văn bằng 2 Cao đẳng Dược/ Điều dưỡng/ Xét nghiệm….

Trường Cao đẳng Y dược Pasteur nơi biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực

Trường Cao đẳng Y dược Pasteur nơi biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực

Trường Cao đẳng Y dược Pasteur nâng cao uy tín thông qua công tác tuyển sinh

Với mục đích nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho phía Nhà trường cũng như thí sinh. Trường Cao đẳng Y dược Pasteur đã xây dựng hệ tiêu chí với các tiêu chuẩn nội bộ cụ thể trên cơ sở tiêu chuẩn chung của Nhà trường đối cán bộ làm công tác tuyển sinh. Tiêu chí nên theo hướng ưu tiên lựa chọn cán bộ có ưu điểm về các mặt:

  • Có bản lĩnh trước đám đông
  • Năng lực đối thoại, diễn thuyết, giải trìn
  • Có ngoại hình ưa nhìn, thiện cảm ngay khi mới tiếp xúc
  • Có hiểu biết sâu rộng về Nhà trường và các ngành đào tạo của Trường Cao đẳng y dược Pasteur
  • Có sự đam mê, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, với Nhà trường

Nhà trường luôn tuyển dụng, lựa chọn cán bộ làm công tác tuyển sinh đảm bảo yêu cầu về tiêu chí đã đặt ra và theo quy chế tuyển dụng cán bộ của Đảng, nhà nước. Phân công cán bộ phụ trách các cụm địa phương trong cả nước để làm công tác tuyển sinh. Chú ý lợi thế của từng cá nhân về địa bàn, địa phương sẽ đảm nhiệm để tăng chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ. Hàng năm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật tri thức cho cán bộ làm công tác tuyển sinh bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức họp thảo luận bàn về các nội dung tuyển sinh, cử đi học tập bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, đào tạo nghề nghiệp. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết, thực hiện chính sách cán bộ đúng mức, phù hợp để tổ công tác, cá nhân đi công tác dài ngày tại các địa phương được phân công phụ trách.

Đối với học sinh tốt nghiệp THPT có thể vào Nhà trường đăng ký tham gia tuyển sinh các hệ đào tạo Cao đẳng chính quy, với những đối tượng muốn nâng cao giá trị bằng cấp hoặc mở rộng cơ hội nghề nghiệp có thể đăng ký học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược/ Điều dưỡng/ Hộ sinh… nhằm giúp các em sớm tự lập, chủ động cuộc sống của mình và có thể học tiếp theo các hình thức học tập khác.

Nhà trường phân công, cử cán bộ đại diện Nhà trường tại các địa phương liên hệ với Sở lao động – Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở giáo dục và Đào tạo để trực tiếp làm việc với các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung học cơ sở thực hiện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Thống nhất với lãnh đạo các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên đưa vào chương trình giáo dục hướng nghiệp yêu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành y, dược và các thông tin về Trường Cao đẳng y dược Pasteur để học sinh hiểu, lựa chọn ngành nghề đào tạo tại Trường.

Tổ chức các buổi học hướng nghiệp ngoại khóa tại mỗi cụm của địa phương để cán bộ Nhà trường trực tiếp tuyên truyền giới thiệu Nhà trường trước toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp. Liên hệ với các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên nắm tình tình kết quả các kỳ thi tốt nghiệp, gửi giấy mời những học sinh có kết quả thi kém, nhất là học sinh trượt đại học để họ đổi nguyện vọng tham gia học tập các ngành đào tạo của Nhà trường.

Nguồn: truongcaodangyduochanoi.edu.vn