Đề tham khảo môn Vật lí 2018 kế thừa và gắn liền cuộc sống

302

Đề tham khảo môn Vật lí 2018 được đánh giá có tính kế thừa, độ phân hóa cao đa dạng, gắn liền với các vấn đề cuộc sống, khoa học và công nghệ.

Đề tham khảo môn Vật lí 2018 kế thừa và gắn liền cuộc sống
Đề tham khảo môn Vật lí 2018 kế thừa và gắn liền cuộc sống

Đề thi đáp ứng chương trình Vật lí THPT theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đảm bảo kiến thức giao nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Các chuyên gia ngành giáo dục đánh giá đề thi có tính kế thừa cao từ các cấu trúc đề thi của các năm học trước. Các kiến thức phân bố đều cho toàn chương trình, giữa các chương và các bài học, có tỷ lệ giữa các câu lí thuyết và bài tập phù hợp. Đề thi tham khảo môn Vật lí 2018 được chuyên gia tại Tin tức ngành Y Dược phân tích rằng có tính phân hóa cao, đa dạng, gắn liền với các vấn đề cuộc sống, khoa học và công nghệ từ mức độ cơ bản đến mức độ vận dụng cao.

Đề môn Vật lí 2018 kế thừa và gắn liền cuộc sống

Hầu hết các câu hỏi đánh giá năng lực chung, năng lực chuyên biệt trong môn Vật lí như: năng lực thực nghiệm là câu 27. Câu sử dụng mô hình, đồ thị là câu 31, câu 37, câu 35, câu 29,…. Các câu đánh giá kiến thức cơ bản ở mức độ nhận biết và thông hiểu là các câu từ câu 1 đến câu 20. Các câu còn lại là những câu vận dụng được sắp xếp từ dễ đến khó dần. Các câu hỏi yêu cầu học sinh giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến bộ môn Vật lí là câu 5, câu 8, … nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.

Bên cạnh đó là những câu đòi hỏi học sinh nắm được kiến thức tổng hợp, sáng tạo trong quá trình học tập, làm bài và kiến thức liên chương trong chương trình Vật lí lớp lớp 11 và lớp 12 là các câu 8, 23… nhằm yêu cầu học sinh nắm vững kiến thức trong toàn bộ chương trình lớp 11 và lớp 12.

Đạt điểm khá, giỏi trong đề tham khảo môn Vật lí 2018 không khó
Đạt điểm khá, giỏi trong đề tham khảo môn Vật lí 2018 không khó

Trong đề thi, số câu phân bố đề theo các đơn vị kiến thức trọng tâm của chương trình Vật lí lớp 11 và chủ yếu là lớp 12. Tỷ lệ giữa các câu lí thuyết và bài tập đảm bảo tính phân hoá cao khi học sinh tham gia thi thử nghiệm. Số công đánh giá đảm bảo tỷ lệ câu dành cho các học sinh chỉ xét tốt nghiệp và cho học sinh lựa chọn Vật lí để xét tuyển Đại học. Các câu hỏi mang tính nhân văn, độ khó tăng dần từ dễ đến trong quá trình làm bài, học sinh không phải đọc cả đề, tiết kiệm thời gian cho thí sinh, đặc biệt là những thí sinh có lực học trung bình và những thí sinh chỉ dự thi với mục tiêu xét tốt nghiệp THPT.

Đạt điểm khá, giỏi trong đề tham khảo môn Vật lí 2018 không khó

Đánh giá từ giảng viên Cao đẳng Dược Hà Nội, Dược sĩ Đặng Nam Anh cho rằng, phần dành cho xét tốt nghiệp và phần dành cho tuyển sinh đại học có bước đệm nhẹ để phổ điểm đẹp và trãi rộng (các câu từ 20 đến 30) với cách đưa vấn đề có tính sáng tạo và đi sâu vào bản chất Vật lí. Các bài toán ở trong đề hướng đến đánh giá năng lực người học mà không yêu cầu học thuộc máy móc hay học vẹt các công thức giải nhanh đang lan truyền trên mạng và các tài liệu tham khảo có tính thương mại cao trên thị trường.

Điều đó có thể thấy việc đạt được điểm khá, giỏi không phải là khó nếu học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cũng như giải thành thạo các bài tập ở mức vận dụng thông thường và cần tư duy cao hơn một chút, hiểu sâu, nắm vững bản chất cơ bản của các hiện tượng trong Vật lí, vận dụng thêm một vài kiến thức cơ bàn của toán học nếu muốn đạt điểm 9, 10.

Nguồn: truongcaodangyduochanoi.edu.vn