Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở Dược hợp pháp

2176

Để có được chứng thực đã thực hành tại các cơ sở dược thì cần phải có giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở Dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp.

Dược sĩ Cao đẳng thực hành tại cơ sở Dược hợp pháp
Dược sĩ Cao đẳng thực hành tại cơ sở Dược hợp pháp

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược là mẫu sử dụng trong các đơn vị, cơ sở dược nhằm xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược là hợp pháp. Đây là giấy do người đứng đầu cơ sở đó cấp (Mẫu số 3/GXN, Thông tư 10/2013/TT-BYT), trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc. Theo Tin tức ngành Y Dược, trong trường hợp bạn đã có thời gian thực tập tại một cơ sở dược thì các cơ sở dược đó sẽ cấp giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp cho bạn nhằm xác nhận thời gian học tập, công tác tại cơ sở dược của bạn là hợp pháp và bạn hoàn toàn có thể sử dụng giấy xác nhận để phục vụ cho các công việc của mình.

Trong giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp có một số thông tin như: tên đơn vị, cơ sở dược, thông tin người được xác nhận (ghi rõ họ tên, địa chỉ thường trú, chức vụ, thời gian công tác, nhiệm vụ được phân công), ghi rõ trong thời gian công tác, đối tượng không vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thủ trưởng đơn vị ký xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp cho đối tượng đó.

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành cơ sở Dược hợp pháp
Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành cơ sở Dược hợp pháp

Không chỉ trong lĩnh vực Y Dược mà giấy xác nhận hiện nay được dùng phổ biến trong tất cả các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, pháp luật, y tế,… ví như mẫu giấy xác nhận kết quả thi hành án hay mẫu giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc, độc hại…. Cũng theo Thông tư10/2013/TT-BYT, những đối tượng đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Dược hay Trung cấp chuyên ngành Dược đang làm việc trong các môi trường công việc độc hại, nặng nhọc thì nên làm mẫu giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc, độc hại để được hưởng thêm các trợ cấp về nghề nghiệp của mình.

Hiện nay Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp là mẫu bắt buộc được sử dụng trong các cơ sở dược nhằm xác nhận thời gian thực hành, học tập của một đối tượng cụ thể nào đó tại đơn vị hoàn toàn hợp pháp. Để có được Giấy xác nhận này,  bạn nên nhớ rằng cần đọc kỹ nội dung thông tin để đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu bắt buộc có trong mẫu xác nhận.

Nguồn:  truongcaodangyduochanoi.edu.vn