Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2017

734

Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo  ngành  kỹ thuật trong cả nước. Trường đã công bố điểm chuẩn năm học 2017-2018, theo đó các thí sinh dự thi vào trường đã có thể biết điểm chuẩn của từng mã ngành.

Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur sẽ giúp các thí sinh tham gia xét tuyển vào Đại học Bách Khoa Hà Nội cập nhật điểm chuẩn đối với từng mã ngành như sau:

Tên nhóm ngành Mã nhóm ngành Điểm chuẩn Tiêu chí phụ 1 Tiêu chí phụ 2
Cơ điện tử KT11 27 25.80 NV1-NV3
TT11 25.5 24.85 NV1-NV3
Cơ khí – Động lực KT12 25.75 24.20 NV1
Nhiệt – Lạnh KT13 24.75 24.20 NV1-NV2
Vật liệu KT14 23.75 24.40 NV1-NV2
TT14 22.75 21.00 NV1
Điện tử – Viễn thông KT21 26.25 25.45 NV1-NV2
TT21 25.5 24.60 NV1-NV2
Công nghệ thông tin KT22 28.25 27.65 NV1
TT22 26.75 26.00 NV1-NV3
Toán – Tin KT23 25.75 24.30 NV1-NV3
Điện – Điều khiển và Tự động hóa KT24 27.25 26.85 NV1
TT24 26.25 24.90 NV1-NV2
Kỹ thuật y sinh TT25 25.25 23.55 NV1-NV4
Hóa – Sinh – Thực phẩm và Môi trường KT31 25 23.65 NV1-NV5
Kỹ thuật in KT32 21.25 21.15 NV1-NV4
Dệt-May KT41 24.5 23.20 NV1-NV4
Sư phạm kỹ thuật KT42 22.5 20.50 NV1
Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân KT5 23.25 22.40 NV1
Kinh tế – Quản lý KQ1 23 23.05 NV1
KQ2 24.25 23.15 NV1-NV3
KQ3 23.75 20.30 NV1-NV3
Ngôn ngữ Anh TA1 24.5 21.70 NV1
TA2 24.5 23.35 NV1-NV4
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) QT11 23.25 23.20 NV1-NV3
Điện tử -Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover  (Đức) QT12 22 21.95 NV1
Hệ thống thông tin  – ĐH Grenoble (Pháp) QT13 20 19.90 NV1
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) QT14 23.5 23.60 NV1-NV4
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) QT15 22 22.05 NV1
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) QT21 21.25 21.25 NV1-NV4
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) QT31 21
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) QT32 21.25
Quản trị kinh doanh – ĐH Pierre Mendes France  (Pháp) QT33 20.75
Quản lý hệ thống công nghiệp QT41 20

Như vậy, ngành cao nhất  của trường Đại học Bách Khoa lấy 28,25. Ngành thấp nhất lấy 20 điểm trong năm học 2017-2018.

Nhung-https://truongcaodangyduochanoi.edu.vn